Онлайн Библиотека Царское Село

...Отечество нам Царское Село

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
В электронную библиотеку: 1925. Збори узаконень і розпоряджень Р-К Уряду України.
Заголовок:      1925. Збори узаконень і розпоряджень Р-К Уряду України.
Авторы:      Р-К Правительство Украины
ISBN-10(13):      1925_1600020123
Издатель:      Харьков
Дата публикации:      1925
Редакция:      04.03.2012 Kent-vibor
Язык:      Русский
Оценка:      0 
Изображение:      no-img_eng.gif           Button Buy now
Описание:     

1925. Собрание узаконений и распоряжений Р-К Правительства Украины. PDF

1925. Збори узаконень і розпоряджень Р Уряду України. PDF

Отдел 1, часть 01 - 22., 420 стр., 78,76 Мб., скачать с Ifolder ...

Отдел 1, часть 23 - 47., 412 стр., 73,56 Мб., скачать с Ifolder ...

Отдел 1, часть 48 - 79., 470 стр., 90,40 Мб., скачать с Ifolder ...

Отдел 1, часть 80 - 105., 483 стр., 98,61 Мб., скачать с Ifolder ...

Отдел 2, часть 01 - 28., 509 стр., 96,42 Мб., скачать с Ifolder ...

   

Обзоры
Отдел 2, часть 01 - 28.
2012-03-15 19:12:53 Administrator 0 

Ч. 1 Постанови УЕН (5 - 20 січня 1925 р.);
Положення про З'їзди промисловости, торговлі й тарнспорту.;
Про порядок предачі комітетам взаємодопомоги земель під громадські заорювання і правила користування ними;
Статут Катеринославського Товариства Взаємного Кредиту. ;
Ч. 2 Постанови УЕН (2 лютого 1925 р.);
Про порядок здачі в оренду торфовиків та торфообладовання і справлення орендової плати за них;
Статут Слов'янського Державного Соного тресту «Славсільтрест»;
Ч. 3. Постанови УЕН (21 березня 1925 р.);
Про доповнення «Положення про з'їзди промистловости, торгівлі й транспорту УСРР»;
Статут Українського Авто-Транспортового Торгово-Промислового Акційного товариства – «Укравтопромторг»;
Ч. 4. Постанови УЕН (5 червня 1925 р.);
Про оплату землевряджуваних і земельно реєстраційних робот;
Про нормальний Статут Товариства для електропостачання з обмеженою відповідальністю;
Про порядок кредитування сільського-господарського машинопостачання в 1924 - 25 бюджетовому році;
Ч. 5. Постанови УЕН (11-24 квітня 1925 р.);
Про торфники республіканського значіння;
Про заведення реченцевої звітности про заробітню платню робітників у промислових закладах;
Про зниження ставок основної ренти за 1923/24 рік для земель сільсько - господарського користування, що знаходяться в смузі міських селищ;
Статут Українського Олійного Тресту "Укролійтрест";
Ч. 6. Постанови УЕН 11 травня – (12 червня 1925 р.);
Про Управління Всеукраїнськими Державними Іподромами в м. Харкові;
Про зміну реченця закінчення робот комісій в справі передачі колишніх волосних і сільських насінньових дільниць селянським товариствам взаємодопомоги;
Про кредитування лісом переселенців і розселенців;
Про зміну в організації установ сільсько - господарського кредиту взв’язку з переходом на трьох ступеневу систему управління;
Про перетворення Губторгів і про реорганізацію губерніяльних аптеко-управлінь на округові аптеко-управління;
Про розподіл між округовими виконавчими комітетами і центром підприємств і місцевої промисловості, що знаходится у віданні;
Ч. 7. Постанови центральної комісії по проведенню трьохступневої системи управління на Україні (12, 15 червня 1925р.);
Про порядок ліквідації органів управління, передачу коштів і майна та розв’язання спірних справ при розформуванні скасованих округ і районів;
Інструкція про організацію і порядок діяльності тимчасових архівних комісій в справі приймання й розроблення матеріялів ліквідованих губерніальних установ;
Про порядок переведення робот по ліквідації губерніяльних і організуванню округових апаратів;
Статут Українського соляного тресту, скорочено - «Укрсольтрест»;
Ч. 8. Постанови центральної комісії по проведенню трьохступневої системи управління на Україні (7 – 14 липня 1925 р.);
Про ліквідаційні підкомісії для ліквідації губсудів і губ прокуратур;
Інструкція про порядок ліквідації губерніяльних архівних управлінь;
С;
Ч. 9 Постанови центральної комісії по проведенню трьхступневої системи управління на Україні й УЕН (4, 13 липня 1925 р.);
Про порядок розподілу між округами і використання ними губерніяльних спеціяльних промислових фондів та позичок;
Нормальний статут об’єднання колективів для подання трудової допомоги безробітним;
Статут Всеукраїнського Кооперативного Скотарсько-Молочного Т-ва «Добробут»;
Ч. 10 Постанови УЕН (17 липня 1925р.);
Нормальний статут колективу для надання трудової допомоги безробітним;
Статут Всеукраїнського Кооперативного Товариства збуту й експорту продуктів птахівництва «Кооперативне Птахівництво» («Кооптах»);
Ч. 11 Постанова УЕН.(27 липня 1925р.);
Про порядок діяльності ліквідаційної комісії в справах Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова - Базарія»;
Статут Всеукраїнського Фото-Кіно Управління «ВУФКУ»;
Статут Всеукраїнської Державної Будівельної Контори для будування фабричних димарів, скорочено «Труббуд»;
Ч. 12. Постанови УЕН (6 липня, 10 серпня 1925 р.);
Про виключення деяких селищ із табелі ставок основної ренти для міських земель;
Про дозвіл товариствам взаємного кредиту видавати позичку й відкривати кредити під заставу державних цінних паперів особам що не є членами названих товариств;
Статут Українського Цукрового Товариства сільсько - господарської кооперації під назвою «Укрсельцукр»;
Ч. 13 Постанова УЕН (10 серпня 1925 р.);
Про віднесення території Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки що - до оплати землевпорядчих і землереєстраційних робіт до першого поясу;
Статут товариства під назвою «Державне кондитерське об’єднання міста Харкова»;
Статут об’єднання великих державних тютюнових фабрик України під назвою «Тютюнтрест Україна»;
Ч. 14 Постанови УЕН (6 липня 1925 р.);
Правила про порядок і умови користування державним земельним майном і про підстави визначення орендової за нього плати;
Статут об’єднання льоно прядельно - джутової промисловості на Україні під назвою «Укрльонопрядельнджуттрест»;
Ч. 15 Постанови УЕН (10-26 серпня 1925 р.);
Про зміну організації установ сільсько - господарського кредиту в зв’язку з переходом на трьохступеневу систему управління;
Про зміну постанови про оплату землеврядчих і земельно-реєстраційних робот;
Про побудову та експлуатацію гідро - силових станцій місцевого значіння;
Статут Об’єднання радянських господарств на Україні під назвою «Укррадгоспобєднання»;
Ч. 16 Постанови УЕН УСРР (21, 24 вересня 1925 р.);
Про проведення одноразового статистичного обслідування диферинціації розмірів заробітної платні у промислових закладах по окремих категоріях робітників і професійного їх складу за березень 1925 року;
Про статистичних облік пожеж на території УСРР;
Про Всеукраїнські З’їзди представників біржової торгівлі;
Статут Всеукраїнського Тресту «Фарфор-фаянс-шкло»;
Ч. 17 Постанови УЕН (26, 31 серпня, 26 вересня 1925 р.);
Про пререгляд раціональности експлуатації допомічних підприємств, трестів і об’єднань ;
Про зміну постанови "Про розподіл між округовими виконавчими комітетами й центром підприємств місцевої промисловости, що знаходяться у віданні губерніальних виконавчих комітетів";
Про округовий спеціальний промисловий фонд;
Статут Державного Українського Махорочного Тресту під назвою "Укрмахортрест";
Ч. 18 Постанови УЕН (21 вересня, 7 жовтня 1925 р.);
Статут Всеукраїнського паперового тресту під назвою "Укрпапіртрест";
Статут Південно-Рудяного тресту «ПРТ»;
Ч. 19 Постанови УЕН (22 - 24 жовтня 1925 р.);
Про державні племенні книги для реєстрації великої рогатої худоби;
Про кінцеві ставки додаткової ренти з міських земель на 1924-25 бюджетний рік ;
Статут Українського Акційного Товариства торгівлі папером , канцелярським та друкарським крамом "Українське постачання видавництв" («Упоствид»);
Ч. 20 Постанова Центральної Санітарно-Технічної Ради (26 вересня 1925 р. ) ;
Про норми спадних вод, що їх не заборонено спускати у водоймища;
Статут Пайового Товариства випікання хліба механічним засобом «Електрохліб»;
Ч. 21 Постанова УЕН (10 листопаду 1924 р.);
Статут Українського Борошномельного Тресту, що знаходиться в безпосередньому віданні Наркомвнуторгу УСРР;
Ч;
Статут Всеукраїнського Акційного Товариства «Укрутільзбір»;
Статут Українського Об’єднання каолінових заводів і родовищ під назвою «Українське Каолінове Об’єднання»;
Ч. 23 Постанови УЕН УСРР (20 листопаду, 16 грудня 1925 р.);
Про порядок оголошення справочних цін на будівельні матеріали й робітну силу;
Про розміри ставок основної й додаткової ренти для земельних дільниць залізничного транспорту, зайнятих державними підприємствами , що перебувають у віданні центральних господарських органів УСРР;
Про встановлення ставок основної і додаткової ренти на 1924 - 25 рік на дільниці міської землі, зайняті державними підприємствами, що ними відають центральні господарські органи УСРР;
Ч. 24 Постанови Центральної Всеукраїнської Комісії по українізації радянського апарату при Раді Народних Комісарів УСРР (15 грудня, 31 грудня 1925 р.);
Про порядок заведення на території ЦСРР вивісок, написав, бланків, штампів і етикет українською мовою;
Про правильний випуск друкованих видань українською мовою;
Постанови Центральної Санітарно - Технічної ради (4 грудня, 41 грудня 1925 р.);
Санітарно-технічні правила проектування їдалень громадського користування.;
Інструкція Наркомздоров’я та Наркомюсту (15 жовтня 1925 р.);
Про вживання фарб для фарбування харчових і смакових продуктів та напоїв;
Ч. 25 Постанова УЕН УСРР;
Про встановлення такси на зріз худоби;
Ч. 26 Урядницькі постанови НКП ВРНГ і НКРСІ (26, 29 жовтня, 11 листопаду, 1 грудня 1925 р.);
Про заходи забезпечення звільнених з іх РСЧА та РСЧФ роботою в громадянських установах;
Про порядок звільнення від робіт самотніх жінок, що мають дітей до одного року;
Про робітний день у годярних;
Про броню підлітків у картонажному виробництві;
Про трудову дисципліну службовців;
Статут запорізького підприємства під назвою: Державний дротово-цвяховий завод "Інтернаціонал"


 

Соц. закладки

Размещение рекламы

на сайте библиотеки

Чаво по библиотеке
История России
Архангельская губ.
Астраханская губ.
Бессарабская губ.
Виленская губ.
Витебская губ.
Владимирская губ.
Вологодская губ.
Волынская губ.
Воронежская губ.
Вятская губ.
Гродненская губ.
Донская обл.
Екатеринославская губ.
Казанская губ.
Калужская губ.
Киевская губ.
Ковенская губ.
Костромская губ.
Курляндская губ.
Курская губ.
Лифляндская губ.
Минская губ.
Могилёвская губ.
Москрвская губ.
Нижегородская губ.
Новгородская губ.
Олонецкая губ.
Оренбургская губ.
Орловская губ.
Пензенская губ.
Пермская губ.
Подольская губ.
Полтавская губ.
Псковская губ.
Рязанская губ.
Самарская губ.
С.-Петербургская губ.
Саратовская губ.
Симбирская губ.
Смоленская губ.
Таврическая губ.
Тамбовская губ.
Тверская губ.
Тульская губ.
Уфимская губ.
Харьковская губ.
Херсонская губ.
Черниговская губ.
Эстляндская губ.
Ярославская губ.
ВК Литовское
Прибалтика южная
Царство Польское
Варшавская губ.
Калишская губ.
Келецкая губ.
Ломжинская губ.
Люблинская губ.
Петроковская губ.
Плотская губ.
Радомская губ.
Сувалкская губ.
Седлецкая губ.
Вел. Кн. Финляндское
Вазаская губ.
Абоско-Биернеборгской губ.
Выборгская губ.
Куопиоская губ.
Нюландская губ.
С. Михельская губ.
Тавастгусская губ.
Улеоборгская губ.
Кавказ общее
Кубанская обл.
Терская обл.
Бакинская губ.
Дагестанская обл.
Ставропольская губ.
Кутаисская губ.
Тифлиская губ.
Карсская обл
Эриванская губ.
Сибирь, Азия и Приморье
Туркестан
Ферганская обл.
Семиполатенская обл.
Акмолинская обл.
Тургайская обл.
Семиреченская обл.
Уральская область
Тобольская губ.
Томская губ.
Енисейская губ.
Приамурское генерал-губернаторство
Квантунская обл., Харбин
Иркутская губ.

Меню Логин

Login Form


Поиск по сайту

Поиск предков во многих базах данных

Кто Online

Сейчас 357 гостей онлайн

Поддержи проект кликни...

МОМЕНТАЛЬНАЯ ОПЛАТА
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Универсальный платёжный сервис e-POS
Телефон:
Сумма оплаты:
Оплатить в валюте

Счётчик визитов

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня7224
mod_vvisit_counterВчера11137
mod_vvisit_counterНа неделе53841
mod_vvisit_counterПред. неделя88884
mod_vvisit_counterЗа месяц155529
mod_vvisit_counterПред. месяц342641
mod_vvisit_counterВсе дни8372168

Online (20 minutes ago): 152
Your IP: 3.238.173.209
,
Today: Май 13, 2021

Яндекс Метрика

Яндекс.Метрика

ТИЦ Яндекс

Rambler 100

LiveInternet

Booklibrary Top Популярных книг

1:  1902. Вся Россия за 1902 год. Алфавитный указатель личных имён Промышленный отдел. (38078)
2:  1917. Весь Петроград на 1917 год и приложение. Суворин. (32508)
3:  1936. Вся Москва. Адресноая и справочная книга на 1936 год. (12-й год). (31686)
4:  1845. Памятная книжка Виленской губернии на 1845 год. (30170)
5:  1900. Малороссийские переписные книги 1666 года. (29018)
6:  1937-1988. Топографические карты Генштабов РК КА и Фермахта 0-36-001 по 0-36-037. (26836)
7:  1863. Список населённых мест Екатеринославской губернии на 1859 год. (24731)
8:  1873. Русская родословная книга. Издание Русской старины (24197)
9:  1935. Весь Ленинград. Адресная и справочная книга. (22872)
10:  1901. Сборник сведений о Георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий Кавказских войск. (22010)
11:  1897. Список Дворянских родов, внесённых в родословные дворянские книги Смоленской губернии. (21898)
12:  1911. Вся Москва адресная и справочная книга на 1911 год. (18-й год). (21526)
13:  1923. Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1923 год. (20824)
14:  1939. Карты Генштабов РК КА и Вермахта 1927-1988 гг., Новгородская и Ленинградская область. (20445)
15:  1908. Список населённых мест Костромской губернии (по сведениям 1907 г.) (19513)
16:  1873. Русская родословная книга. Издание Русской старины (19018)
17:  1915. Специальная карта Европейской России. (18645)
18:  1914. Статистический ежегодник России 1913 г. (10-й год). (18250)
19:  1888. Памятная книжка Витебской губернии на 1888 год (18138)
20:  1892. Списки титулованным родам и лицам Российской империи. (17869)
21:  1940. Список абонентов. Ленинградск. городской телефонной сети. (17812)
22:  1907. Весь Петербург на 1907 год. Суворин. (17273)
23:  1911. Весь Петербург на 1911 год. Суворин. (17230)
24:  1900. Список населённых мест Киевской губернии. (17217)
25:  1922. Весь Петроград, издательство Петроград Литейный 51 книжный магазин. (16579)
26:  1889. По Минской губернии, заметки из поездки в 1886 году (16520)
27:  1896-1909 Русский биографический словарь. Половцев. (16146)
28:  1999-2007. Незабытые могилы, Российское зарубежье некрологи 1917-1997 гг. (15965)
29:  1911. Памятная книжка Херсонской губернии на 1911 год. (15704)
30:  1904. Адрес-календарь и Справочная книжка Полтавской губернии на 1904 год. (15622)
31:  1908. Русский архив. Азбучный указатель за 1863-1908. (15511)
32:  1915. Памятная книжка Смоленской губернии на 1915 год. (15302)
33:  1860. Городские поселения в Российской Империи. Том 1 и 2 (1861). (15230)
34:  1856. Памятная книжка для жителей Воронежской губернии на 1856 год. (15138)
35:  1913. Курский Адрес-календарь на 1913 год. (14907)